Bescherming van persoonlijke gegevens

SC PARC MAMAIA SRL met hoofdkantoor in Mamaia Resort, Mamaia Boulevard, HOTEL PARC, RO2984328 fiscale code, Nr. Registratie bij het J13 / 3113 / 1992 handelskantoor

1.Acceptare

Deze overeenkomst voorziet in het gebruik van de website op www.parcmamaia.ro (hierna "Site") en gaat u akkoord met persoonsgegevens op te geven en te begrijpen dat hotel diensten en toerisme kan niet verstrekt zonder de vereiste persoonlijke gegevens te verstrekken. Lees aandachtig de onderstaande gebruiksvoorwaarden voor gebruik of het verkrijgen van materiaal, producten of diensten via de website www.parcmamaia.ro.

SC PARC MAMAIA SRL gebruikt persoonlijke informatie om uw behoeften beter te begrijpen, om u te helpen bij het voltooien van transacties of bestellingen, om te communiceren, om u diensten en ondersteuning te bieden, om u op de hoogte te houden van de geleverde diensten en aanbiedingen speciaal en seizoensgebonden. Af en toe gebruiken we de verstrekte informatie om contact met u op te nemen voor onderzoek naar de services die we leveren, om de geleverde services te optimaliseren en om aan uw vereisten te voldoen. We respecteren de privacy en veiligheid van de informatie die wordt verstrekt wanneer u deze site gebruikt, inclusief privégegevens, voor welk doel we dit beleid toepassen. Als u vrijwillig persoonlijke gegevens ter beschikking stelt aan SC PARC MAMAIA SRL, gaat u ermee akkoord dat SC PARC MAMAIA SRL, voor het doel en voor de duur bepaald door de details van de transactie, deze gegevens vastlegt en beheert. .

2: gegevens opnemen

SC PARC MAMAIA SRL verwerkt de door u verstrekte gegevens om:

  • Verschaffing van hotel- en toeristische diensten;
  • reserveren via online of offline reserveringssystemen die door het bedrijf worden gebruikt;
  • het invullen van het accommodatieformulier en het vervullen van de betalingsformaliteiten;
  • verzending / ontvangst van reclame- en marketingaanbiedingen;
  • een rechtmatig belang van het bedrijf of een derde partij aan wie de gegevens zijn verstrekt waarvoor u uw toestemming hebt gegeven bij het openen van de service.

3.Gebruik van gegevens

SC PARC MAMAIA SRL beheert en gebruikt de ontvangen persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving. Alle verzamelde financiële gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van betalingen die zijn geautoriseerd via de online boekingsservice.

Het gebruik van strikte interne procedures gebaseerd op de bepalingen van wet nr. 677 / 2001 voltooid en aangepast door wet nr. 506 / 2004, we zorgen ervoor dat de verzamelde persoonlijke gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

De gegevens zullen op schriftelijk verzoek aan niemand worden bekendgemaakt, behalve de bevoegde autoriteiten (politie, DVI, enz.), In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

4.Security van gegevens

De gegevens die via onze website worden verzameld, worden automatisch bewaard in het interne IT-systeem en zijn alleen toegankelijk voor onze medewerkers op basis van gebruikersnaam en wachtwoord. Het IT-systeem biedt geavanceerde tools voor gevoelige gegevensbescherming en voldoet aan PCI-DSS (Data Security Standard).

5.Informare

U bent niet verplicht ons uw gegevens te verstrekken voor de doeleinden die worden vermeld in Artikel 1 hierboven. Voor de door u verstrekte gegevens via deze site, het beheer van hun veilige en wij garanderen wettelijke rechten 677 / 2001 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en hun beweging en Recht 506 / 2004 op verwerking van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (recht op toegang, interventie, niet onderworpen zijn aan (a) een individuele beslissing, een beroep doen op de rechter, zich te verzetten tegen verdere verwerking en te verzoeken Voor de uitoefening van deze rechten kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen via de contactpagina.

6.Legislaţie

We voldoen aan de vereisten van wet nr. 677 / 2001 bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, gewijzigd bij wet nr. 506 / 2004 over de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie. Dit privacybeleid is onderworpen aan de geldende Roemeense wetgeving. In geval van een geschil zal eerst proberen een minnelijke regeling binnen 30 werkdagen na het indienen van de klacht naar ons kantoor. Als er binnen de bovengenoemde deadline geen overeenstemming kan worden bereikt, zal de competentie van de Constanta-rechtbank in overweging worden genomen.

Gebruiksvoorwaarden

DE OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OP DE SITE EN HUN GEBRUIK:

PLEASE HIERONDER VOORDAT U GOED OP DE VOORWAARDEN VAN HET GEBRUIK IN TE STELLEN OF TE KRIJGEN Alle materialen, informatie, producten of diensten via parcmamaia.ro. Toegang parcmamaia.ro, WERKNEMERS ACCEPTEERT U, ZONDER beperking of voorbehoud, ALLE VAN DE VOORWAARDEN VAN HET GEBRUIK. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, verlaat u de site parcmamaia.ro.

1.Terms en gebruiksvoorwaarden

Dit document verwijst naar de voorwaarden waaronder de site www.parcmamaia.ro kan worden gebruikt. Door de website www.parcmamaia.ro te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Deze site is eigendom van SC PARC MAMAIA SRL. We behouden ons het recht voor om delen van deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, en, tenzij anders vermeld, worden dergelijke wijzigingen onmiddellijk van kracht; Controleer daarom regelmatig de wijzigingen in deze voorwaarden. Door de site te blijven gebruiken nadat u wijzigingen in deze overeenkomst hebt aangebracht, gaat u akkoord met deze wijzigingen.

2. Gebruikersrechten

De gebruiker www.parcmamaia.ro heeft het recht om de site op het computerscherm te bekijken, delen van de inhoud van de site op papier te printen en pagina's in elektronische vorm op te slaan voor alleen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De site is alleen beschikbaar voor particulieren of bedrijven die contracten kunnen ondertekenen die volgens de Roemeense wetgeving geldig zijn. Onbeperkte site- en siteservices zijn niet beschikbaar voor mensen onder 18-jaren. Materiaal dat zich op of via de site bevindt, wordt door ons ter informatie verstrekt.

3.Opmerkingen van de gebruiker

Deze site, samen met al zijn modules en materialen, is het geregistreerde eigendom van SC PARC MAMAIA SRL

U stemt ermee in om te voldoen aan de volgende verplichtingen, inclusief en zonder beperking:

  • Verplichting niet kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, post, wijzigen, verzenden of te verspreiden zonder toestemming van SC PARC MAMAIA RL site en materialen gepresenteerd. Ongeautoriseerd gebruik van deze site en / of het materiaal op deze site kan een inbreuk vormen op de auteursrechtwetgeving, handelsmerken, intellectuele eigendomsrechten of andere wetten.
  • Verbod op overdracht van politiek, pornografisch, racistisch of ander materiaal dat in strijd is met de wet.
  • Verbod om databases of handleidingen te maken door de pagina met pagina-inhoud van de site te downloaden. Kopieën worden alleen gemaakt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden.
  • De informatie die u ons verstrekt, mag geen "Cai Troieni" -virussen, wormen, logische bommen of andere computerprogrammeringsmethoden bevatten om ons systeem te onderscheppen of te onderscheppen.
  • Verzoeken om herdistributie of herpublicatie van inhoud zullen worden gericht aan SC PARC MAMAIA SRL op: receptie@parcmamaia.ro

4.Externe inhoud

De inhoud van onze site kan inhoud, statistieken, adressen van en naar externe sites of ander materiaal van derden bevatten. Deze zijn omdat we van mening zijn dat ze interessant zijn voor u of voor SC PARC MAMAIA SRL. We wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid, inhoud of beschikbaarheid van informatie op sites die aan de site zijn gelinkt. De inhoud van deze sites kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, dus wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, services of andere situaties in verband met of van enige andere site. Deze andere sites kunnen gebruikers hun eigen cookies toestaan, gegevens verzamelen, informatie opvragen. Wat zijn cookies? Een HTTP-cookie of cookie is een speciale tekst die door een server naar een webbrowser wordt gestuurd en vervolgens door de browser wordt teruggestuurd, elke keer dat deze die server benadert. Er zijn ook een aantal misvattingen over cookies, de meeste gebaseerd op de (verkeerde) indruk dat ze uitvoerbare code bevatten of iets dat de werking van het besturingssysteem kan beïnvloeden. In werkelijkheid zijn het slechts teksten en kunnen ze geen enkele bewerking uitvoeren

3.Gebruik van gegevens

U GAAT ERMEE AKKOORD DE SITE OP EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN. SC PARC MAMAIA SRL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Www.parcmamaia.ro is een site met informatieve inhoud. SC PARC MAMAIA SRL garandeert op geen enkele manier, expliciet of impliciet, de realiteit, tijdigheid en volledigheid van de gegevens en informatie die op de site worden gepresenteerd. Eventuele inconsistenties of fouten die zich op enig moment kunnen voordoen tussen de inhoud van de site en de feitelijke informatie, impliceren geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor SC PARC MAMAIA SRL. We behouden ons het recht voor om de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, corrigeren en verbeteren. U gaat ermee akkoord dat SC PARC MAMAIA SRL op geen enkele manier verantwoordelijk is voor het beschadigen van uw computer of voor het onderscheppen of gebruiken van creditcardgegevens door derden.

5.Creëer van uitsluiting:

U GAAT ERMEE AKKOORD DE SITE OP EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN. SC PARC MAMAIA SRL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid en nauwkeurigheid van deze informatie. www.parcmamaia.ro is een site met informatieve inhoud. SC PARC MAMAIA SRL garandeert op geen enkele manier, expliciet of impliciet, de realiteit, tijdigheid en volledigheid van de gegevens en informatie die op de site worden gepresenteerd. Eventuele inconsistenties of fouten die zich op enig moment kunnen voordoen tussen de inhoud van de site en de feitelijke informatie, impliceren geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor SC PARC MAMAIA SRL. We behouden ons het recht voor om de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, corrigeren en verbeteren. U gaat ermee akkoord dat SC PARC MAMAIA SRL op geen enkele manier verantwoordelijk is voor het beschadigen van uw computer of voor het onderscheppen of gebruiken van creditcardgegevens door derden.

De gegevens en informatie die op deze site voor het publiek toegankelijk zijn, vormen geen aanbevelingen, garanties, consultancy of toezegging van SC PARC MAMAIA SRL.

SC PARC MAMAIA SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens een persoon / entiteit voor enige schade die direct of indirect zou voortvloeien uit het gebruik van de site, als gevolg van een fout of weglating. We behouden ons het recht voor om reserveringen te annuleren of te wijzigen wanneer is bewezen dat een klant betrokken is bij frauduleuze of ongepaste activiteiten, zonder enige aansprakelijkheid jegens u.

6.Nieuwsbrief en promotiemateriaal

Als gevolg van uw toestemming kunt u promotiemateriaal, aanbiedingen of vragen van ons of onze medewerkers ontvangen. Als u geen dergelijk promotiemateriaal wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via de contactpagina op de site of e-mail receptie@parcmamaia.ro.

7.Tarife

De tarieven op de site zijn prijzen per kamer per nacht en zijn inclusief BTW, hotelbelasting, ontbijt. De tarieven zijn in Euro en worden berekend op het NBR-tarief op de dag van aankomst.

We kunnen uw reservering alleen bevestigen als u ons alle informatie geeft die u nodig heeft. Zorg ervoor dat al uw persoonlijke gegevens juist zijn.

De reservering kan 48 uur voor de aankomstdatum om 18 uur zonder boete worden geannuleerd. In geval van no-show of late annulering behoudt SC PARC MAMAIA SRL zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de waarde van de accommodatie van de eerste nacht te innen in geval van standaardreserveringen of de volledige waarde van het verblijf in geval van niet-restitueerbare reserveringen met de creditcard die is gebruikt om te garanderen boeking.

8.Notificări

Alle kennisgevingen met betrekking tot de algemene voorwaarden op de site kunnen worden verzonden naar: receptie@parcmamaia.ro.

9.Incetare

Deze voorwaarden zijn van kracht op de toegang tot de site. U kunt deze voorwaarden te allen tijde beëindigen door de Site te verbreken en alle verkregen materialen en alle bijbehorende documenten te vernietigen, ongeacht of deze in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de Overeenkomst of op enige andere manier.

10. Toepasselijk recht

Het toepasselijke recht is Roemeens recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden beslecht in de bevoegde rechtbank op het hoofdkantoor van SC PARC MAMAIA SRL. U stemt ermee in dat alle juridische stappen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden van deze overeenkomst voor de rechtbanken van Roemenië zullen worden gebracht vanuit het hoofdkantoor van SC PARC MAMAIA SRL

11.Dierlijk bedrijf

Huisdieren worden niet geaccepteerd in het hotel.